top of page
This channel is coming soon!
વીણા ગુપ્તાના અનુભવો
 

શ્રીમતી વીણા ગુપ્તા બાબાના અંતરંગ ભક્ત છે જેમણે બાબાઓના અસંખ્ય ચમત્કારો અને લીલાઓનો અનુભવ કર્યો છે.

bottom of page